Vlado Kulíšek sa narodil v roku 1960. Od detstva sa venoval umeniu a kultúre, ale vyštudoval Vysokú vojenskú školu. Profesionálne sa začal venovať kultúre už v armáde, čo naplno rozvinul po ukončení vojenskej kariéry. Pritom dokázal skĺbiť organizačné schopnosti a umelecké cítenie.
      Od roku 1991 je profesionálnym umelcom v oblasti pantomímy. Ročne absolvuje okolo 250 predstavení na Slovensku a v zahraničí, ktoré si aj sám manažuje. Spolu s hudobníkom Radkom Michalkom absolvovali množstvo úspešných vystúpení na festivaloch a rôznych podujatiach prakticky po celej Európe, ale napríklad aj v zámorí.
      Okrem toho je aktívny pri organizovaní kultúrnych podujatí v Trenčíne aj v iných regiónoch Slovenska. Založil divadelný festival Sám na javisku, stál pri zrode Trenčianskeho jazzového festivalu, po zrušení Metského kultúrneho strediska v Trenčíne sa ujal organizovania festivalov Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň v oblasti vážnej hudby. Okrem toho sa scenáristicky a režijne podiľa na mnohých podujatiach organizovaných Mestom Trenčín.
      Vlado Kulíšek sa venuje mnohým humanitárnym a charitatívnym aktivitám. Založil a je správcom Nadácie Počuť srdcom, ktorá sa venuje sluchovo postihnutým deťom na celom Slovensku. Pravideľne pre nich organizuje rovnomenný benefičný koncert. Stál aj pri zakladaní fondu dr. Klaun, ktorý organizuje divadelné predstavenia pre dlhodobo choré a opustené deti v ústavoch, nemocniciach a podobných zariadeniach. Od roku 2003 je umeleckým šéfom tohto projektu a organizuje mesačné vystúpenia umelcov. Od roku 2011 spolupracuje aj s medzinárodnou humanitárnou službou The Onennes- Heart- Tears and Smiles a v rámci tohoto projektu účinkoval pre choré, opustené a postihnuté deti napríklad v Japonsku, Vietname, Indonézii, Malajzii a v Rusku.

Autorské pantomimické predstavenia:
Kufor 1983
Sny 1985
Smetiak 1998
5 vášní 2000
Kulišáreň 2002
Škola (mimo) hrou 2003
Supermarket 2006
Kráľ Šašo 2009
Pantomíma pod lupou 2011
Vodník Valentín 2015
4 ročné obdobia 2015

Krajiny účinkovania:
Česko, Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Francúzsko, Chorvatsko, Slovinsko, Fínsko, Vietnam, Japonsko, Indonézia, Malajzia, Rusko, USA, Čína

Iné projekty:
1994- 2016 Benefičný koncert Počuť srdcom- úloha sprievodcu programom
2001- 2016 Medzinárodny festival regionálnych televízií Zlatý žobrák –
úloha Zlatého žobráka
2001- 2008 Kulišáreň – zábavný program Vlada Kulíška a jeho hostí – 9 x
2005 Hudobné divadlo Trenčín – predstavenie Žaba a Jupiter – úloha Inovca
2011 Festival Košické imaginácie – úloha šaša (žobráka) – sprievodcu programu
2014 Príbehy z Trenčína – O vodníkovi Valentínovi – úloha vodníka – sprievodcu programu
 


Theatre FORTISSIMO

Vlado Kulíšek: Pantomíma
Radek Michalko: Hudba

Vlado Kulíšek je výrazná osobnosť slovenskej pantomímy. Narodil sa v Čechách v rodine ruskej baletky, ale od roku 1983 žije a pôsobí na Slovensku. Je výrazným individualistom a vystupuje prevážne sám - ale len zdanlivo. V spojení s muzikantom a skladateľom Radkom Michalkom vytvárajú dokonale zohratú dvojicu. Michalko dokresluje atmosféru predstavení pestrými zvukmi a záver každej akcie rámcuje výraznou hudobnou pointou. Obaja umelci spolupracujú už viac ako 20 rokov, pričom profesionálne sa divadlu venujú od roku 1989. Spoločne absolovali už viac ako 5000 predstavení po celej Európe, ale napríklad aj vo Vietname. Raritou je - vzhľadom na skutočnosť, že Radek Michalko žije v ČR - že sa jedná o medzinárodne divadlo, pôsobiace od roku 2005 pod názvom Theatre Fortissimo.
Najväčšou prednosťou ich netradične zvládnutých predstavení je aktívna spolupráca s obecenstvom. Vznikajú komické situácie, ktorými je publikum vtiahnuté do deja a priamo spoluvytvára každé konkrétne predstavenie. Vlado Kulíšek dokáže upútať pozornosť obecenstva a je spoľahlivým sprievodcom všetkými nečakanými situáciami, ktoré zvláda s humorom a ľahkosťou. Predstavenia sú jedinečným zážitkom práve v súčasnej dobe, ktorá dovolí divákom obvykle sa len pasívne prizerať z kresiel pred televíznymi obrazovkami. Divadlo Fortissimo nerobí rozdiel medzi detským a dospelým divákom. Možno aj vďaka tomu sú školské predstavenia tejto dvojice často hodnotené ako jedny z mála, kde sa deti aj učitelia naozaj bavia.
 

Samostatné programy Vlada Kulíška

Najnovšie predstavenie: KRÁĽ ŠAŠO

     Etudový program, navädzujúce na mnohé úspešné prestavenia divadla FORTISSIMO. Táto hra sa s nadsádzkou vracia k počiatkom stredovekého nonverbálneho umenia, ale so súčasnými výrazovými a hudobnými prostriedkami. Predstavenie je časovo aj priestorovo veľmi variabilné a ako vždy je v ňom položený dôraz na spoluprácu s publikom. Pobaví malých i velkých divákov (napríklad aj rodiny s deťmi). Hlavnou postavou tohto programu je Šašo, ktorý si v publiku vyberá “svojho“ kráľa a rozohrává s ním a publikom humorne ladené krátke scénky, vycházajúce z historického prostredia a nálady daného období. Celý príbeh je postavený na fantázii publika, ale zároveň je ľahko čítateľný. Divák je často prekvapený nečakanými pointami známych rozprávkových situácií. Príbeh však nie je až tak dôležitý, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Šašo v predstavení vtipne vyzdvihuje negatívne aj pozitívne charakterové vlastnosti, ktoré ľudí ovládajú bez ohľadu na storočie v ktorom žijú.

Charlie Chaplin:

     Vlado Kulíšek býva často označovaný za jedného z najlepších európskych imitátorov Ch. Chaplina. Často to dokazuje na rôznych podujatiach, kde volne improvizuje s divákmi, pohybuje sa medzi nimi a dokáže tak bez problémov odľahčiť akúkoľvek akciu.

Antonio Vivaldi – 4 ročné obdobia:

     K tomuto projektu spojil Vlado Kulíšek sily s renomovaným sláčikovým Muchovým kvartetom. Je to ďalší z celého radu netradičných umeleckých počinov, na ktorých sa tento umelec podieľa. Jeho cieľom je predstaviť notoricky známu hudbu Antonia Vivaldiho trocha iným spôsobom. Použil k tomu neklasické pantomimické formy nielen štyroch období roku, ale aj rôzne príbehy súvisiace napríklad s ľudským životom.
Pre poslucháčov je to nezvyčajný zážitok, lebo okrem hudby majú možnosť sledovať aj celý dej, napísaný Vivaldim, aj v obraze. Skladateľove sonety tu boli podkladom k príbehu len rámcovo a niektoré časti sú poňaté veľmi moderne a pre divákov zrejme aj dosť nečakane.

Supermarket:

   Poznáme ho všetci. Rastú všade ako huby po daždi. Je to miesto, kde ľudia niekedy aj nechtiac nakupujú, ale aj miesto, kde trávia dlhý čas. Toto je náš rozporuplný výdobytok a symbol rastu materiálnej spotreby – supermarket.
Predstavenie s rovnomenným názvom čerpá námet z tohto všetkým dobre známeho prostredia. Tentoraz však zábavnou formou a najmä bez slov. Všetko sa krúti okolo obyčajného, ale vlastne nie celkom obyčajného nákupného vozíka, zabudnutého na parkovisku pred ktorýmsi supermarketom. Ten síce pôvodne slúžil na nakupovanie, ale ako ukáže hlavný protagonista dá sa s tou drôtenou vecou na kolieskach robiť aj všeličo iné. A diváci? Tí mu istotne v jeho zdanlivo nezmyselných kúskoch pomôžu, tak ako je to už u divadla Fortissimo zvykom. Fantázii sa pritom medze nekladú, takže aj u tohto predstavenia dvojice Kulíšek – Michalko platí, že každá repríza je vlastne novou premiérou.

Škola (mimo) hrou:

   Predstavenie "Škola (mimo) hrou" je z prostredia, ktoré je nám všetkým dôverne známe, a kde nás, ako sa zdá, nemôže nič prekvapiť. Dvojica Kulíšek - Michalko však ponúka vo svojom najnovšom predstavení netradičný pohľad na školu, plný zveličenia a humoru, ktorý je pre nich typický. Tento program nemá ambíciu poukazovať na problémy školstva, jeho cieľom je predstaviť netradiční zvládnutie pantomímy a najmä pobaviť malých aj veľkých divákov. Vlado Kulíšek vystupuje v úlohách učiteľov, ktorých snaha naučiť niečo svojich "zverencov" vychádza väčšinou nazmar a veľakrát dopadne komicky. A žiaci? Tých je predsa plné hľadisko, čo je ako stvorené (to je pre túto tvorivú dvojicu typické) na spoluprácu s obecenstvom a častú improvizáciu. "Školáci" tak absolvujú hodinu zemepisu, prírodopisu, ale napríklad aj spevu a telocviku. Čo sa pri nich dozvedia? To si už nechajme ako prekvapenie! 

Kufor:

   Ústrednou rekvizitou tohto programu je starý kufor plný klobúkov a čapíc. Ale nie sú to obyčajné čapice - sú tak trocha čarovné. Pomocou ních sa totiž diváci presúvajú z ulice na ihrisko, z cirkusu do záhrady. Z míma sa stáva solidný pán, alebo strašiak, športovec alebo klaun. Vždy je to však ten, ktorý má tú smolu a ani jeho malé podvody a klamstvá mu u divákov neprejdú. Program je určený pre divákov od 5 do 99 rokov a obidvaja protagonisti ho prispôsobujú podľa veku obecenstva.

Kufrík:

   Je hovorenou variantou programu Kufor určenou pre deti materských škôl.

Smetiak:

   Nadväzuje na úspešný program Kufor. V. Kulíšek sa tu predstavuje v úlohe človiečika na okraji spoločnosti. Jeho jediným majetkom je smetiak a jeho obsah. Odpadky dostávajú celkom iný rozmer, než akému slúžili a ani ten smetiak vlastne nie je smetiak. Celý program má ekologický podtón, ale s humorom sa zaoberá aj akutnými problémami spoločnosti - alkoholizmom, drogovou závislosťou ap. Takisto tento program je v rôznych variantách určený pre všetky vekové kategórie od školou povinných detí po dospelých.

Kulišáreň:

   Čo je to vlastne Kulišáreň. Názov tohto programu je samozrejme odvodený od mena jeho hlavného protagonistu - Vlada Kulíška, míma, režiséra, producenta a ako dokazuje tento program už aj moderátora. Ale tento názov má pôvod aj v českom slove "kulišárna", čo v preklade znamená huncútstvo, alebo nezbedníctvo. A skutočne tento program ašpiruje na to stať sa takým malým huncútstvom v kultúrnom živote mesta Trenčín, ale nielen jeho. Vlado Kulíšek si do programu pozýva známe aj menej známe osobnosti kultúrneho, športového a spoločenského života, aby ich predstavil v trocha inej podobe ako ich verejnosť pozná. Takto už v programe vystúpili populárni umelci Števo Skrúcaný, Miro Noga, Martin Babjak, Peter Lipa, Vašo Patejdl, Pavel Novák. Milan Sládek, Miro Kasprzyk, ale napríklad aj veľvyslanec Indonézie na Slovensku Malikus Suamin, známí moderátori Miloš Bubán a Alena Heribanová a ďalší. Medzi stále rubriky tohto programu patrí aj tzv. "živý videoklip", kedy Vlado Kulíšek hrá pantomimicky to, čo spevák na javisku spieva. Program, kde sa spieva, hrá pantomíma, ale aj tancuje, rozpráva sa a premieta video si už získal dobré meno u divákov a stal sa trvalou súčasťou ponuky kultúrnych programov. Záujem od ďalších usporiadateľov dokazuje, že nielen v Trenčíne. V súčasnosti sa hrá aj variant tohoto programu pre deti, ktorý napríklad v decembri má názov Mikulišáreň.

Pantomíma pod lupou

   Tento výchovný program vysvetluje v humorne ladených praktických ukážkach princípy nonverbálneho javiskového prejevu. Je složený z pantomimických etud sprevádzaných živým hudobným podkladom a slovným komentárom. Pútavou formou je tu názorne ukázané, ako je možné pracovať s telom a výrazom. Ako je možné znázorniť ľudské emócie a ako rozprávať na javisku príbeh beze slov. Ďalej je tu tiež čásť venovaná hudobnému doprovodu, a jeho, na prvý pohľad nenápadnému, ovplyvňovaniu prežitku publika. Jednotlivé etudy z repertoára divadla Fortissimo sú vždy presne vybrané pre ľahšie pochopenie práve preberaného výrazového prostriedku. Spolupráca s publikom je aj tu samozrejmosťou a dôležitým akcentom pre koncentráciu mladého diváka.

5 vášní:

   Tento program je určený na špeciálne príležitosti, ako sú festivaly, vernisáže a happeningy. Je inšpirovaný knihou Dr. Juliana Johnsona "Cesta majstrov". Príbeh hovorí o človeku, ktorý je na svojej životnej púti strhávaný vášňami, ktoré ho odvádzajú od správnej cesty, cesty poznania. Vlado Kulíšek v tomto predstavení hrá úlohu ČLOVEKA, ktorý bojuje postupne s každou vášňou, ktoré predstavujú pasce pre ľudské ego.

   Program trvá 20 - 30 min. Jeho uskutočnenie závisí na priestore a je veľmi variabilné. Vlado Kulíšek sa aj tu kontaktuje s obecenstvom a využíva ho k svojím improvizáciam.

Obsadenie:
- Vlado Kulíšek - pantomíma
- Radek Michalko - klávesové nástroje
- Hynek Buriánek - bicie nástroje

Technické podmienky:
nutné: 220 V
vítané: zvuková aparatúra, bicia súprava, uzavretý priestor s malým, nízkým javiskom (praktikáble).

 

20. 3. 1981
Vyškov
Prvé vystúpenie
pantomímy

24. 3. 1983
Ostrava
1. vystúpenie
v televízii

22. 2. 1983
Vyškov
Premiéra
programu
Kufor

14. 10. 1983
Litvínov
Festival amatér.
pantomímy

1. 2. 1987
Bratislava
1. vystúpenie s
R. Michalkom

18. 11. 1988
Bratislava
100. vystúpenie

20. 1. 1989
Sereď
1. profesionálne
vystúpenie

28. 4. 1990
Viedeň
1. vystúpenie
v zahraničí

1. 11. 1991
Trenčín
Na volnej nohe

26. 1. 1995
Trenčín
Premiéra programu
Sny

3. 11. 1995
Trenčín
1000. vystúpenie

3. 9. 1997
Hanoi (Vietnam)
Prve vystúpenie
mimo Európu

25. 1. 1998
Žilina
Premiéra
programu
Smetiak

4. 12. 2000
Trenčín
2000. vystúpenie

3. 4. 2002
Premiéra
programu
Kulišáreň

13. 10. 2003
Kynšperk
Premiéra
programu
Škola (mimo)
hrou

24. 11. 2006
Kynšperk
Premiéra
programu
Supermarket

12.-23.10.2007
Nemecko, Taliansko, Francúzko - európske turné

16. 4. 2009
Chodov
Premiera
programu
Kráľ Šašo

5.4.2011
Premiéra programu Pantomíma pod lupou

19.-25.10.2012
Turné v USA

27.6.2014
Trenčín
premiera programu Príbehy z Trenčína

30.7.2015
Český Krumlov
premiera programu 4 ročné obdobia

1.- 21.9.2016
Xi-an - turné v Číne